NIEBO BEZ GRANIC

Niebo bez granic Filip Idzikowski (fundacja w trakcie rejestracji)

ochrona i popularyzacja dziedzictwa lotniczego oraz kultury polskiej w kraju i za granicą odbudowa i rewitalizacja zapomnianych pomników lotniczych i miejsc pamięci  realizacja projektów artystycznych, kulturalnych i patriotycznych lotnictwo, technika, architektura, krajoznawstwo